** ปิดรับลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 06:00 น.
** โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่หน้างาน
  • ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ปริญาตรี หรือจบการศึกษาแล้ว
  • สงวนสิทธิ์การรับของที่ระลึกในงาน เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนข้อมูล ที่ถูกต้องเท่านั้น ไม่รวมผู้ติดตาม
  • โปรดนำบัตรประชาชนมาในวันงานสัมมนาด้วย เพื่อใช้ในการลงทะเบียนหน้างาน